Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten april t/m september 2012

Bladmuziek


Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie

64 psalmcomposities en 3 cantieken voor de zondagsliturgie.
Een verzameling psalmen zoals die vanaf de jaren tachtig zijn gemaakt en gezongen door cantor, koor en gemeenschap van de Laurentiuskerk van Dongen. Met begeleiding van orgel en/of fluit. Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens. Uitgave : EFBEmusic.


Continuo 27 no. 1

Ik zing voor U. Beurtzang naar Psalm 138. Driestemmige beurtzang met orgelbegeleiding. Vertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
Wanneer deze dingen gaan gebeuren. Vierstemmig motet naar Lucas21,28. Muziek: C. Winter.
God sprak tot mij. Openingszang voor de nachtmis voor koor en voorzanger met orgelbegeleiding. Tekst: H. Gielens S.J. Muziek: H. Strategier.
Had ik de liefde niet. Eenstemmig lied naar 1 Korinthiërs 13. Het refrein kan in canon worden gezongen. Met orgelbegeleiding. Tekst: O. Swagemakers. Muziek: J. Brandsma.
Halleluia! Gezegend die komt. Vers voor het evangelie op tweede kerstdag (A -en C-jaar).Tekst: Lectionarium (Psalm 118,26a.27a).Muziek: W. van Belle. Uitgeverij: Gooi en Sticht.


Drie psalmen :

Psalm 98: Genoeg gezongen voor Hem
Psalm 127: De bouwers zwoegen
Psalm 127: Zo hoog als Gij troont in uw hemel
Voor vierstemmig koor, gemeente en piano. Tekst: H. Oosterhuis. Muziek: A. Oomen. Uitgave: Stichting Leerhuis en Liturgie.


Freiburger Chorbuch 1

Meer dan 130 Latijnse en Duitstalige liederen, vnl. voor gemengd koor SATB. Bedoeld voor gebruik in de liturgie. Niveau: eenvoudig tot gemiddeld. Uitgave: Carus Verlag.


Freiburger Chorbuch 2

Vervolg op Freiburger Chorbuch no 1
145 Liederen voor liturgisch gebruik Eén – tot vijfstemmig. soms met orgel / pianobegeleiding. Internationaal repertoire. Behalve Latijnse en Duitse liederen nu ook liederen uit Noord- en Oost-Europese landen en uit de Engels-Anglicaanse traditie. Met CD. Uitgave: Carus Verlag.


Gij die ons zingen doet

De bundel bevat 84 melodieën bij teksten van diverse tekstschrijvers, o.a. Ria Borkent, Martin de Geus, Andries Govaart, S. de Vries. Een aantal van deze liederen verscheen al eerder. In "Gij die ons zingen doet" zijn veel van deze liederen bijeengebracht, samen met een groot aantal recente liederen.
Grotendeels met orgel- of pianobegeleiding. Naast een groot aantal strofische liederen en enkele refreinliederen is een aantal 'liturgische gezangen' opgenomen (acclamaties, Onze Vader, geloofsbelijdenis).Muziek: D. Zwart. Uitgeverij: Nootzaak.


Jong Geleerd..

Liederen uit de christelijke traditie. Eenstemmige geloofsliederen (50) voor kinderen; geselecteerd in samenspraak met christelijke basisscholen. Het zijn hoofdzakelijk liederen uit het Liedboek van de Kerken. Samensteller: E. Versloot. Uitgeverij: Boekencentrum.


Lied tot de Heilige Geest

De viering van de eerste H. Communie. Voor volkszang, koor en orgel. Muziek: F. van Nimwegen. Uitgave: Bisdom Breda.


Nu wil ik een wonder

Drie psalmen (98, 127 en 113) voor vierstemmig gemengd koor, gemeente en piano. Tekst: H. Oosterhuis. Muziek : A. Oomen. Uitgave: Ekklesia Music Publishing.


Mater Maria Missa Brevis

Zowel Latijnse (vaste gezangen) als Nederlandse gezangen ( o.m. Onze Vader, acclamaties, Ave Maria) voor tweestemmig koor, gelijke stemmen.(vrouwen- of jeugdkoor), volkszang en orgel/piano. Eenvoudige moeilijkheidsgraad. Daardoor erg geschikt voor rouw/trouw-dameskoren. Componist: C. Fictoor. Uitgave: Ascolta.


Onze Vader "Kevelaer" en Moge het delen

Onze Vader: Voor vierstemmig koor en orgel. Componist : T.Löwenthal
Moge het delen: Voor vierstemmig gemengd koor en orgel.Tekst : H. Oosterhuis, Componist: T.Löwenthal. Uitgave: Ekklesia Music Publishing.


Heilig boven alles - Psalmen voor NU

Muziekproject met als doel de psalmen op een nieuwe manier geliefd te maken bij jong en oud. De teksten zijn opnieuw geschreven en van nieuwe muziek voorzien. Boek en Cd : deel 8 , ' Heilig boven alles'. Uitgave : Boekencentrum Zoetermeer.


Dooplied voor Sara en Over de drempel

Twee liederen van Jos Beijer (overleden in 2011)
Dooplied voor Sara: Liturgisch lied met een vierstemmig couplet als begeleiding bij elke handeling van het doopritueel. Tekst: A. Govaart. Muziek: J. Beijer.
Over de drempel: Klassieke polyfone zetting, heel vocaal getoonzet. Voor vierstemmig koor en piano. Tekst : M Zagers, Muziek : J. Beijer. Uitgave: www.josbeijer.nl


Zingen in zonlicht

Nieuwe teksten op vertrouwde melodieën. De teksten zijn ook bruikbaar als gedicht of gebed. Eenstemmig. Diverse componisten. Teksten: F. Oosterwijk. Uitgave: Westerkerk Amsterdam.


Zendt Gij uw Geest

Psalm 104. Uit de vigiliemis van Pinksteren. (ABC-jaar).Eenstemmig met orgelbegeleiding Tekst: A.Bronkhorst. Muziek: A.Voesten. Do-ut-des muziekblad no. 91 Uitgave: NSGV Roermond.

Boeken


De kroon op het leven. Spiritualiteit van de ouderdom

Dertien liturgische vieringen met liedsuggesties voor bezinningsbijeenkomsten voor ouderen. (Werkkatern 27) Redactie: K. Joosse e.a. Uitgave: Midden onder U.


Handboek van de koormuziek

De belangrijkste componisten en werken van 1400 tot nu. Beschrijving ca. 60 beeldbepalende componisten • beschrijving en situering sleutelwerk • beschrijving historische context • vermelding van andere belangrijke koorwerken • vermelding van stilistisch verwante en/of beïnvloede tijdgenoten. Redactie: H. Noyens. Uitgeverij Kok.


Hymnologie VI

Geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel VI: De ontwikkelingen in de eerste helft van de zeventiende eeuw in Duitsland. Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer: arie.eikelboom@wxs.nl


Make a difference

Klein boekje met 50 eenvoudige acties om bij stil te staan in de lijdenstijd. Project van vier organisaties voor jongeren : Time to Turn; World Vision; JOP; HGJB. Uitgeverij Jes! (een samenwerking tussen Uitgeverij: Boekencentrum en de HJGB).


Ontdek je stem

Cursusboek voor toekomstige zangers zonder muzikale vooropleiding. Inclusief oefen-CD .
Te gebruiken tijdens de proefperiode. Auteurs: N. Loenders en H. Ramaeker. Uitgeverij: Harmonia.


U komt de lof toe, U het gezang

Een toegankelijke gids voor iedereen die de liturgische vieringen door zang en muziek wil versterken. Uitgave: I.C.L.Z . Vlaanderen.


CD


Haarlemmer orgelboek

Alle werken van het Haarlemmer orgelboek uit 2010 zijn nu op cd gezet door G. Coebergh en M. Heerink. Orgel: St. Josephkerk Haarlem. Uitgeverij: Ascolta i.s.m. de NSGV- Haarlem.


Een taal van hoop en vrede

25 door Oomen uitgekozen liederen uit zijn 40-jarige samenwerking met Oosterhuis.
Teksten: H. Oosterhuis. Muziek: A. Oomen. Uitgevoerd door het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze muziek o.l.v. A. Oomen. Uitgave: Mirasound /De nieuwe Liefde.


Rust en vrede

Gezangen voor uitvaart en afscheid. Twee composities, ook geschikt om in hun geheel als "dodenvesper" te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met Allerzielen.Teksten: H. Oosterhuis. Muziek: T.Löwenthal en A. Oomen.Uitvoerenden: Koor en schola Amsterdamse Studentenecclesia o.l.v. T. Löwenthal. Uitgave: Mirasound.

  • Hits: 1127